Erting

For å finne deg selv å erte noen i drømmen, betegner du at du vil bli elsket og ettertraktet på grunn av din munter og elskverdige oppførsel. Virksomheten din vil til slutt lykkes. Drømmer om å bli ertet, betegner at du vil vinne kjærligheten til lystige og velstående personer. For en ung kvinne som drømmer om å bli ertet, forutsier at hun vil danne seg en rask tilknytning, men vil ikke lykkes med å fullbyrde et tidlig ekteskap.