Banning

Drømmer om å banne, betegner noen ubehagelige hindringer i virksomheten. En kjæreste vil ha grunn til å mistenke trofastheten til hans forlovede etter denne drømmen. Når du drømmer om at du sverger til familien din, betegner det at uenighet snart vil oppstå ved din illojale oppførsel.