Frikjenne

Drømmer om at du er frifunnet for en forbrytelse, betyr at du er i ferd med å komme i besittelse av verdifull eiendom, men det er fare for en søksmål før du får besittelse. For å se andre frikjent, forutsier at vennene dine vil gi deg mer glede.