Vekkelse

Drømmer om at du deltar på en religiøs vekkelse, forutsier forstyrrelser i familien og ulønnsomme engasjementer. Hvis du tar del i det, vil du bli misfornøyd med venner på motsatte måter. Se Religion.