Medgift

Å drømme om at du ikke får en medgift, betyr angst og en kald verden å stole på for å leve. Hvis du mottar det, vil dine forventninger til dagen bli oppfylt. Det motsatte kan forventes hvis drømmen er superindusert av det våkende sinnets tidligere handling.