…Drømmer om å stige opp i en heis, betegner at du raskt vil stige til posisjon og rikdom, men hvis du kommer ned i en, vil ulykkene dine knuse og motløse deg. Hvis du ser en gå ned og tro at du er igjen, vil du unngå skuffelse i noen virksomheter. Å se en stå, forutsier truet fare….