Arving

Å drømme om at du blir arving til eiendom eller verdisaker, betyr at du står i fare for å miste det du allerede har. og advarer deg om kommende ansvar. Hyggelige overraskelser kan også følge denne drømmen.