Grus

Drømmer om grus, betegner ufruktbare ordninger og bedrifter. Hvis du ser grus blandet med skitt, forutsier det at du dessverre vil spekulere og miste god eiendom.