Gavel

Hvis du drømmer om en hammel, betyr det at du vil bli belastet med noen ulønnsomme, men ikke ubehagelige jakten. Hvis du vil bruke en, betegner det at du vil vise omtenksomhet overfor vennene dine.