Ametyst

Ametyst sett i en drøm, representerer tilfredshet med rettferdig virksomhet. For at en ung kvinne skal miste en ametyst, forteller ødelagte forlovelser og kjærlighetsforhold.