Ingeniør

Å se en ingeniør, forutsetter trette reiser, men gledelige gjenforeninger.