Utbytte

Drømmer om utbytte, øker vellykkede spekulasjoner eller velstående høster. Å mislykkes i å sikre håpet på utbytte, kunngjør svikt i ledelse eller kjærlighetsforhold.