Lur

Drømmer om å være utspekulert, betegner at du vil anta glad munterhet for å beholde vennskapet til velstående og homofile mennesker. Hvis du omgås utspekulerte mennesker, advarer det deg om at det blir utøvd bedrag mot deg for å bruke dine midler til deres egen fremgang.