Brann

Drømmer om en brann, betegner, hvis ingen liv går tapt, endringer i fremtiden som vil være gunstig for dine interesser og lykke. Se Brann.