Trylle

Hvis du drømmer om at du er i en hypnotisk tilstand eller er under andres makt, viser det katastrofale resultater, for dine fiender vil trollbinde deg | men hvis du holder andre under trollformel, vil du hevde bestemt viljestyrke til å styre omgivelsene dine. For en ung kvinne som drømmer om at hun er under merkelig påvirkning, betegner hennes umiddelbare eksponering for fare, og hun bør være forsiktig. Drømmer om å se hypnotiske og lette forestillinger, betyr bekymringer og forvirringer i næringsliv og innenlandske miljøer og usunne tilstandsforhold.