Konfetti

Drømmer om konfetti som hindrer ditt syn i en mengde lystige beslutningstakere, betyr at du vil miste mye ved først å søke glede, og senere utføre oppgaver som er satt av plikt.