Whisky

Drømmer om whisky i flasker, betegner at du vil være forsiktig med dine interesser, beskytte dem med energi og årvåkenhet, og derved legge til andelen. Å drikke det alene, forutsier at du vil ofre vennene dine til din egoisme. For å ødelegge whisky, vil du miste vennene dine på grunn av din generøse oppførsel. Whisky er ikke fylt med mye godt. Skuffelse i en eller annen form vil sannsynligvis dukke opp. Å se eller drikke det, er å streve og nå et ønsket objekt etter mange skuffelser. Hvis du bare ser det, vil du aldri oppnå det resultatet håpet og jobbet for.