Vice

Hvis du drømmer om at du favoriserer en hvilken som helst last, betyr det at du er i ferd med å true omdømmet ditt, ved å la onde overtalelser lokke deg. Hvis du ser andre hengi seg til uvedkommende, vil noen ulykker fortære interessen til noen slektninger eller andre.