Uheldig

Å drømme om at du er uheldig, er betydelig for tap for deg selv og problemer for andre.