Tråd

Drømmer om tråd, betegner at formuen din ligger utenfor intrikate stier. For å se ødelagte tråder vil du lide tap på grunn av venners troløshet. Se Spoler.