Snuter

Drømmer om snuter, forutsier farlige årstider for deg. Fiender omgir deg, og vanskeligheter vil være mange.