Røtter

Å drømme om å se røtter av planter eller trær, betegner ulykke, da både virksomhet og helse vil gå tilbake. Å bruke dem som medisin, advarer deg om å nærme deg sykdom eller sorg.