Gåter

Drømmer om at du prøver å løse gåter, betegner at du vil engasjere deg i en eller annen virksomhet som vil prøve tålmodigheten din og bruke pengene dine. Import av gåter er forvirring og misnøye.