Registrere

Hvis du drømmer om at noen registrerer navnet ditt på et hotell for deg, betyr det at du vil utføre noe arbeid som andre vil fullføre. Hvis du registrerer deg under et antatt navn, vil du delta i noen skyldige virksomheter som vil gi deg mye uro.