Tinn

Drømmer om tinn, forutsier vanskelige omstendigheter. Se retter.