Pelikan

Drømmer om en pelikan, betegner en blanding av skuffelser med suksesser. For å fange en, vil du være i stand til å overvinne skuffende påvirkninger. Å drepe en, betegner at du grusomt vil sette andres rettigheter til side. For å se dem fly, trues du med endringer, som vil imponere deg med ideer om usikkerhet om det gode.