Kausjon

Hvis drømmeren søker kausjon, vil det oppstå uforutsette problemer | ulykker er sannsynlig uheldige allianser kan inngås. Hvis du går kausjon for en annen, om de samme forholdene, men neppe så ille.