Kontor

For en person som drømmer om at han har verv, betegner at hans ambisjoner noen ganger vil få ham til å gå farlige veier, men hans frimodighet vil bli belønnet med suksess. Hvis han ikke på noen måte unnlater å sikre seg et ønsket kontor, vil han lide stor skuffelse i sine saker. Drømmer du om at du ikke blir ansatt, betyr tap av verdisaker.