Monster

Drømmer om å bli forfulgt av et monster, betegner at sorg og ulykke har fremtredende steder i din umiddelbare fremtid. Å drepe et monster, betegner at du med suksess vil takle fiender og stige til fremtredende posisjoner.