Produksjon

Drømmer om en stor fabrikk, betegner uvanlig aktivitet i forretningskretser. Se fabrikken.