Kriger

Drømmer om en krigsmann, betegner lange reiser og atskillelse fra land og venner, uenighet i politiske saker blir tilsagt. Hvis hun blir lammet, vil utenlandske elementer skade hjemmets interesser. Hvis hun seiler på grov sjø, kan problemer med utenlandske makter sette private anliggender i fare. Personlige forhold kan også gå galt.