Idoler

Hvis du drømmer om å tilbe avguder, vil du gjøre langsom fremgang til rikdom eller berømmelse, ettersom du vil la små ting tyranne over deg. Å bryte avguder, betyr en sterk mestring over deg selv, og ikke noe arbeid vil avskrekke deg i din oppadgående vei til æresstillinger. For å se andre som tilber avguder, vil store forskjeller oppstå mellom deg og varme venner. Når du drømmer om at du fordømmer avgudsdyrkelse, er det stor forskjell for deg gjennom din forståelse av det menneskelige sinnets naturlige tilbøyeligheter.